menu close menu

Latest Posts

0 comments

Laktatni test

Uvođenjem laktatnog testa u standardnu proceduru rada prof. Zarić za svakog sportistu dobija inicijalnu procenu svakog energetskog sistema, a svaki sportista se klasifikuje u odnosu na svoj fiziološki profil. Ovim putem svaki programirani trening je precizno doziran, bez suvišnog obima i suvišnog intenziteta.   U testu kontinuiranog opterećenja ili na treningu, krv ...

read more
0 comments

Brzina relativan pojam…

Brzina je genetski uslovljena i njeno ispoljavanje zavisi od drugih motoričkih sposobnosti (koordinacija, ravnoteža, pokretljivost, sila/snaga) i morfoloških osobina (gojazni sportisti zbog većeg procenta pasivnog tkiva biće znatno sporiji).   Ako se krene od fiziologije videćemo da su mišići sastavljeni od sporo kontrahujućih (tip I) i brzo kontrahujućih (tip IIa i ...

read more
0 comments

Miofascijalna samomasaža povećava obim pokreta u zglobu a ne dovodi do deficita snage

Grupa istraživača sa Univerziteta Njufaundlend (Kanada) je na uzorku od 11 dobro treniranih sportista utvrđivala efekte primene miofascijalne samomasaže (myofascial release) na obim pokreta u zglobu kolena i nivo maksimalne mišićne aktivacije nakon primene ove terapeutske metode. Rezultati istraživanja su pokazali da se nakon primene miofascijalne samomasaže u obimu od ...

read more
0 comments

Potisak bučicama stojeći za aktivaciju deltoidnog mišića

Zagovornici treninga snage u uslovima narušene ravnoteže insistiraju na stavu da uslovi narušenog ravnotežnog položaja dodatno aktivira mišiće u cilju stabilizacije tela ili telesnih segmenata. Nekoliko različitih metoda može uzrokovati narušenu ravnotežu prilikom izvođenja treninga snage, od nestabilnih površina, korišćenja bučica, unilateralnog izvođenja vežbi i izođenja vežbi u stojećem umesto ...

read more
0 comments

Ekcentrični trening za prevenciju povreda

Na uzorku od preko 900 profesionalnih fudbalera podeljenih u dve grupe , istraživan je efekat primene ekcentričnog treninga snage za mišiće zadnje lože buta, izvođenog sada već čuvenom vežbom padanja u sklek iz klečećeg položaja uz ekscentričnu kontrakciju zadnje lože (Nordic Hamstring), na incidencu povrede zadnje lože buta. Eksperimentalni tretman ...

read more
0 comments

Desetonedeljni trening apsolutne snage značajno povećava eksplozivnu snagu mladih košarkaša

Grupa istraživača sa Univerziteta Porto (Portugal) je na uzorku od 25 mladih košarkaša podeljenih u eksperimantalnu i kontrolnu grupu utvrđivala efekte desetonedeljnog treninga za razvoj apsolutne snage na parametre eksplozivnosti. Eksperimentalna grupa je uz redovan košarkaški trening bila podvrgnuta dva puta nedeljno i treningu za razvoj apsolutne snage (šest vežbi, ...

read more
0 comments

Fizičke sposobnosti košarkašica tokom sezone zavise od vremena provedenog u igri

Na uzorku od 12 igračica NCAA lige, podeljenih u grupu startera i nestartera, grupa istraživača sa Univerziteta Centralna Florida (SAD) je utvrđivala promene u fizičkim performansama u toku takmičarske sezone. Rezultati istraživanja su pokazali da se starteri odlikuju značajno većim poboljšanjima apsolutne i eksplozivne snage, ali i agilnosti u toku ...

read more
0 comments

Igre na smanjenom prostoru za efikasan razvoj reaktivne agilnosti

Grupa istraživača sa Univerziteta Balarat (Australija) je na uzorku profesionalnih sportista australijskog fudbala želela da uporedi efekte primene treninga agilnosti i igri na smanjenom prostoru na reaktivnu agilnost! Fudbaleri su podeljeni u dve grupe i u periodu od 7 nedelja dva puta nedeljno bili podvrgnuti 15-minutnom trenažnom nadražaju agilnosti ili ...

read more
0 comments

Igre na smanjenom prostoru značajno poboljšavaju fizičke kvalitete vrhunskih fudbalera

Na uzorku od 15 vrhunskih evropskih igrača, grupa istraživača iz Irske i Francuske (FK Rendžers i FK Lil) utvrđivala je efekat 4-nedeljne periodizovane primene igre na smanjenom prostoru na sposobnost ponavljajućih sprinteva i ekonomike trčanja. Igrači su dva puta nedeljno (ukupno 7 treninga) primenjivali igru 3 na 3 sa golmanom ...

read more
0 comments

Specifični intervalni trening za tenisere

Istraživači su na uzorku od 8 tenisera elitnog nivoa utvrđivali razlike u fiziološkom odgovoru organizma na dva različita tipa intervalnog treninga: standardnog «suvog» intervalnog treninga na atletskoj stazi i specifičnog teniskog intervalnog treninga koji je sprovođen na teniskom terenu. Oba tipa treninga sastojala su se od 4 puta 120 sekundi aktivnosti ...

read more