menu close menu

Ekcentrični trening za prevenciju povreda

Na uzorku od preko 900 profesionalnih fudbalera podeljenih u dve grupe , istraživan je efekat primene ekcentričnog treninga snage za mišiće zadnje lože buta, izvođenog sada već čuvenom vežbom padanja u sklek iz klečećeg položaja uz ekscentričnu kontrakciju zadnje lože (Nordic Hamstring), na incidencu povrede zadnje lože buta. Eksperimentalni tretman je trajao 10 nedelja sa praćenjem svih ispitanika u narednih godinu dana. Rezultati istraživanja su pokazali da se fudbaleri koji su primenjivali specifičan ekcentrični metod za razvoj snage, odlikuju incidencom povreda koja je za čak 85% manja od kontrolne grupe! Izgleda da je poželjno uključiti ovu vežbu u redovan trenažni proces, kako bi sa značajno smanjila verovatnoća od povrede zadnje lože buta kod fudbalera.

27/10/2015 | Aktuelnosti | 0

Comments are closed.