menu close menu

Igre na smanjenom prostoru za efikasan razvoj reaktivne agilnosti

Grupa istraživača sa Univerziteta Balarat (Australija) je na uzorku profesionalnih sportista australijskog fudbala želela da uporedi efekte primene treninga agilnosti i igri na smanjenom prostoru na reaktivnu agilnost! Fudbaleri su podeljeni u dve grupe i u periodu od 7 nedelja dva puta nedeljno bili podvrgnuti 15-minutnom trenažnom nadražaju agilnosti ili igara na smanjenom prostoru. Rezultati istraživanja su pokazali da je grupa podvrgnuta igrama na smanjenom prostoru značajno popravila ukupno vreme na testu reaktivne agilnosti kao i da je ostvareni napredak pre svega posledica boljeg vremena reakcije na spoljašnji stimulus! Grupa podvrgnuta treningu agilnosti nije poboljšala rezultat u testu reaktivne agilnosti. “Igre na smanjenom prostoru poboljšavaju vreme reakcije na spoljašnji stimulus i time poboljšavaju reaktivnu agilnost fudbalera”- zaključuju autori.

27/10/2015 | Aktuelnosti | 0

Comments are closed.