menu close menu

Jedan trening nedeljno u takmičarskom periodu održava dostignuti nivo snage

Grupa istraživača sa Fakulteta sportskih nauka Univerziteta u Oslu (Norveška), je na uzorku od 15 profesionalnih fudbalera utvrđivala efekte primene jednog treninga snage nedeljno i jednog treninga snage u dve nedelje na nivo snažnih karakteristika u periodu od 12 nedelja takmičarskog perioda. Rezultati istraživanja pokazali su da je grupa fudbalera koja je primenjivala jedan trening snage nedeljno uspela da održi nivo snažnih sposobnosti i brzine dostignutih u pripremnom periodu, dok je druga grupa ostvarila značajan pad istih. Izgleda da je primena jednog treninga snage nedeljno kod vrhunskih fudbalera u takmičarskom periodu dovoljno da se održi dostignuti nivo snažnih sposobnosti i brzine- zaključuju autori.

27/10/2015 | Aktuelnosti | 0

Comments are closed.