menu close menu

Potisak bučicama stojeći za aktivaciju deltoidnog mišića

Zagovornici treninga snage u uslovima narušene ravnoteže insistiraju na stavu da uslovi narušenog ravnotežnog položaja dodatno aktivira mišiće u cilju stabilizacije tela ili telesnih segmenata. Nekoliko različitih metoda može uzrokovati narušenu ravnotežu prilikom izvođenja treninga snage, od nestabilnih površina, korišćenja bučica, unilateralnog izvođenja vežbi i izođenja vežbi u stojećem umesto sedećem položaju. Uprkos jasnoj logici ovakvog pristupa treningu, rezultati istraživanja  generalno ne dozvoljavaju jasne zaključke. I dok se u poslednje vreme pažnja istraživanja značajno poklanja treningu snage na nestabilnim površinama, u većini svakodnevnih trenažnih aktivnosti sportista i rekreativaca se primenjuju vežbe na stabilnim površinama sa slobodnim tegovima. Nedavno objavljeno istraživanje, jedno od metodološki kvalitetnijih, je utvrđivalo upravo razlike u aktivaciji deltoidnog mišića u radu sa bučicama i šipkom u stojećem i sedećem stavu. Testirano je 15 zdravih muškaraca priliko izvođenja vežbe potisak koja je izvođenja u navedenim varijantama sa težinom od 80% od maksimalne. Takođe, prilikom izvođenja vežbi, analizirana je mišićna aktivnost sva tri segmenta deltoidnog mišića elektromiogafijom. Rezultati istraživanja su pokazali da se ceo mišić više aktivira u situaciji narušenog ravnotežnog položaja (stojeći) i to prilikom izvođenja vežbi bučicama! Izgleda da je izvođenje vežbe potisak stojeći bučicama dobra strategija za maksimalnu aktivaciju deltoidnog mišića.

28/10/2015 | Aktuelnosti | 0

Comments are closed.