menu close menu

Program prevencije od povrede prednjeg ukrštenog ligamenta

Učestalost povrede kolena je šest puta veća kod sportiskinja nego kod sportista.
Faktori koji su okarakterisani kao prediktori povreda prednjih ukrštenih ligamenata kod sportiskinja se mogu podeliti na unutrašnje i spoljašnje.

 

Unutrašnji faktori rizika: Neadekvatno poravnanje donjih ekstremiteta, smanjena širina interkondilarne jame u zglobu kolena, povećana nestabilnost zglobova i hormonski uticaji.

 

Spoljašnji faktori rizika: Asimetričnost četvoroglavog mišića buta i mišića zadnje lože buta i neadekvatnu nervno-mišićnu kontrolu.

 

Program za prevenciju od povrede prednjih ukrštenih ligamenata je razvijen u Centru za sportsku medicinu i ortopediju u Sinsinatiju, u državi Ohajo.

 

Program se sastoji od tri određene faze: vežbi istezanja, treninga koji obuhvata skokove i na kraju trening sa opterećenjem.

 

Vežbe istezanja usmerene su na mišiće nogu, naročito na lisni mišić, četvoroglavi mišić buta i mišiće zadnje lože buta, ali se pažnja takođe posvećuje mišićima trupa i gornjih ekstremiteta.

 

Vežbe treninga sa opterećenjem (sa tegovima) obuhvataju pretklone trupa, nožne potiske, vežbe podizanja na prste, potiske sa klupe.

 

Protokol treninga koji obuhvata skokove nalaže da se akcenat stavi na pravilne tehnike skoka i doskoka i da se posebna pažnja obrati na pravilno držanje tela pri kontaktu sa podlogom, stabilnost kolena i tzv. meke doskoke (tj. doskok u kojima se kontakt sa podlogom vrši od prstiju ka peti sa savijenim kolenima).

 

Jedna od efektivnih metoda zaštite prednjeg ukrštenog ligamenta od povrede jeste tzv. kontrakcija mišića zadnje lože buta. Pošto se mišići zadnje lože buta pripajaju na zadnjem delu golenjače, oni mogu da deluju tako da posteriorno povlače potkolenicu, smanjujući stepen anteriorne translacije u zglobu kolena.

27/10/2015 | Aktuelnosti | 0

Comments are closed.