menu close menu

Gojaznost se definiše kao uvećanje masnog tkiva u meri koja dovodi do narušavanja zdravlja. Kako se rešiti te bolesti koja predstavlja sve veći medicinski problem?

 

Najčešće korišćen način za ocenu stepena uhranjenosti je BMI (Body mass index). Ovo je indirektna metoda koja nije dovoljno pouzdana, ali ne zahteva nikakvu aparaturu i veoma je jednostavna. Ona se izračunava po matematičkoj formuli: BMI = TM (kg) / (TV (m))².
Klasifikacija gojaznosti prema BMI izgleda ovako: pothranjenost (do 18.5), normalna uhranjenost (18.5 – 24.9), prekomerna uhranjenost (25.0 – 29.9), gojaznost prvog stepena (30.0 – 34.9), gojaznost drugog stepena (35.0 – 39.9) i gojaznost trećeg stepena (preko 40.0).

 

Lečenje gojaznosti zahteva timski rad vežbača, trenera, nutricioniste i fizioterapeuta. Četiri najvažnije stavke u oslobađanju viška kilograma jesu: volja i odlučnost vežbača, obiman trening, redukovana ishrana i masaža. Volja i odlučnost vežbača je ključna. Celokupni trenažni proces pada u vodu ukoliko vežbač nije dovoljno motivisan i spreman da reši svoj problem, ako on sebi ne želi da pomogne, niko mu neće pomoći. Trener i celokupan stručni tim tu su da ga motivišu, ohrabre, psihički podupru u trenutku krize, ali pre svega vežbač mora rešiti sam sa sobo šta želi i čemu teži.

 

Koliko je obiman trening?
Specifičnost u planiranju i programiranju treninga redukcije je veliki obim rada u aerobnom režimu. Razlaganje masnih kiselina je direktno povezano sa utroškom kiseonika. Kiseonik mora biti prisutan da primi vodonik da bi se odvijala beta oksidacija. Pod anaerobnim uslovima vodonik ostaje vezan za NAD i FAD i katabolizam masti se zaustavlja. Katabolizam masti je uslovljen katabolizmom ugljenih hidrata, jer se samo pri razgradnji ugljenih hidrata stvara se oksalsirćetna kiselina koja je neophodna pri razgradnji masti.

 

Redukovana ishrana i masaža su takođe veoma važni?
Naravno, treningom se oslobađamo nataloženog masnog tkiva, a pravilnom ishranom onemogućavamo njegovo dalje stvaranje i pomažemo procesu redukcije. Prvi slojevi masnog tkiva se prilično lako skidaju, ali kod osobe koja se gojila godinama masno tkivo je zašlo među mišiće i potrebno je mehaničko delovanje (masaža) kako bi se rasitnilo i brže izbacilo kroz limfu iz organizma.