menu close menu

Fizičke sposobnosti košarkašica tokom sezone zavise od vremena provedenog u igri

Na uzorku od 12 igračica NCAA lige, podeljenih u grupu startera i nestartera, grupa istraživača sa Univerziteta Centralna Florida (SAD) je utvrđivala promene u fizičkim performansama u toku takmičarske sezone. Rezultati istraživanja su pokazali da se starteri odlikuju značajno većim poboljšanjima apsolutne i eksplozivne snage, ali i agilnosti u toku takmičarske sezone od grupe nestartera. Značajno veće poboljšanje sportskih performansi je ostvareno uprkos činjenici da su se starteri na kraju sezone odlikovali značajno slabijim subjektivnim osećajem fokusiranosti kao i značajno povećanim osećajem zamora od grupe nestartera. Istraživanje potvrđuje da je moguće održati nivo fizičkih kvaliteta tokom takmičarske košarkaške sezone, s tim da je održavanje nivoa izgleda značajno povezano sa brojem minuta provedenih u igri. Igračice koje nisu starteri izgleda da treba da budu podvrgnute dodatnim trenažnim sadržajima kako bi održale nivo radne sposobnosti.

27/10/2015 | Aktuelnosti | 0

Comments are closed.