menu close menu

Košarka: 2 na 2 za razvoj aerobne moći

Grupa istraživača sa Univerziteta u Italiji, Švajcarskoj i Tunisu je na uzorku od 14 košarkaša regionalnog nivoa utvrđivala uticaj vežbi 5 na 5, 3 na 3 i 2 na 2 na ceo teren na funkcionalne parametre. Rezultati istraživanja su pokazali da vežba 2 na 2 na ceo teren ostvaruje opterećenje koje se smatra optimalnim za razvoj specifične košarkaške izdržljivosti. Košarkaši su u ovoj vežbi dostizali prosečno opterećenje od 92% od maksimalne srčane frekvence i prosečnu koncentraciju laktata od 7.8 mmol/l. Izgleda da se progresivnim smanjivanjem broja igrača u vežbama na ceo teren mogu ostvariti ciljevi kondicione pripreme. Posledično, „suve“ vežbe za razvoj aerobne moći izgleda da polako odlaze u istoriju, na veliku radost igrača!

27/10/2015 | Aktuelnosti | 0

Comments are closed.