menu close menu

Laktatni test

Uvođenjem laktatnog testa u standardnu proceduru rada prof. Zarić za svakog sportistu dobija inicijalnu procenu svakog energetskog sistema, a svaki sportista se klasifikuje u odnosu na svoj fiziološki profil. Ovim putem svaki programirani trening je precizno doziran, bez suvišnog obima i suvišnog intenziteta.

 

U testu kontinuiranog opterećenja ili na treningu, krv za analizu se uzima iz kažiprsta ili rese uha najmanje trokratno. Pre testa (treninga) u miru, 2 – 4 minute nakon opterećenja (kada je ispiranje laktata maksimalno) i u 10 minuti oporavka (kada vrednosti laktata direktno ukazuju na brzinu oporavka od primenjenog opterećenja, tj. kako je organizam podneo dozirano opterećenje). Ocenjuje se: 1. Kasna faza oporavka (laktati u miru), 2. Maksimalne vrednosti (u drugoj ili četvrtoj minuti nakon opterećenja), 3. Rana faza oporavka (vrednosti La u 10 min. oporavka).

 

Kada je u pitanju diskontinuirani test, intervalni trening ili bilo koji laktatni test protokol, uzorak krvi za formiranje laktatne krivulje se uzima više puta (najmanje 5). Kod diskontinuiranog tipa opterećenja dobija se laktatna krivulja za ocenjivanje metaboličkih zona, u prvom redu anaerobnog praga.

 

U kasnoj fazi oporavka za normalne vrednosti laktata u krvi se smatra vrednost od 1 do 2 mmol/l. Više vrednosti pokazuju nepotpun oporavak ili spor oporavak od prethodnog opterećenja (treninga). Vrednosti kasne faze oporavka su dobre ako u 10 minuti nakon opterećenja (u testu na tredmilu to je i do 15 minuta) dobijene vrednosti laktata budu za 1.5 do 2.0 mmol/l manja, od vrednosti izmerenih u 2 i 4 minuta oporavka (maksimalnih vrednosti).

18/06/2017 | Aktuelnosti | 0

Comments are closed.