menu close menu

Miofascijalna samomasaža povećava obim pokreta u zglobu a ne dovodi do deficita snage

Grupa istraživača sa Univerziteta Njufaundlend (Kanada) je na uzorku od 11 dobro treniranih sportista utvrđivala efekte primene miofascijalne samomasaže (myofascial release) na obim pokreta u zglobu kolena i nivo maksimalne mišićne aktivacije nakon primene ove terapeutske metode. Rezultati istraživanja su pokazali da se nakon primene miofascijalne samomasaže u obimu od 1 minuta značajno povećao obim pokreta u tretiranom zglobu (za prosečno 10 stepeni) dok se posledično nije pojavio deficit snažnih sposobnosti! Izgleda da je primena miofascijalne samomasaže pre aktivnosti pogodna metoda za povećanje fleksibilnosti bez negativnih posledica po ispolajvanje snažnih performansi u nastupajućoj aktivnosti.

28/10/2015 | Aktuelnosti | 0

Comments are closed.